Holisme en innerlijk kind werk

Terug naar overzicht

Holisme en innerlijk kind werk. Wat is het nu eigenlijk? En is het echt zo zweverig als dat het klinkt? In deze blog leg ik je kort uit wat holistisch werk en innerlijk kind werk voor mij inhoudt en hoe ik het inzet binnen mijn werk als relatietherapeut.

Holistische relatietherapie

Holistische relatietherapie

“Niet enkel een reis samen, maar vooral een reis naar jezelf. Zodat je vanuit een sterke individuele fundering bewust kunt kiezen voor een constructieve, liefdevolle en gelijkwaardige relatie met de ander. Heel en in verbinding.”

Binnen mijn praktijk bied ik een holistische vorm van relatietherapie. Dit wil zeggen dat ik de relatie bekijk als een vervlochten geheel van facetten waaruit zij is opgebouwd. In een relatie hecht je je op verschillende manieren aan een ‘belangrijke ander’. We verbinden ons (onbewust) op mentaal, emotioneel, energetisch, fysiek en spiritueel vlak. Samen met jullie onderzoek ik op subtiele wijze deze verbindingen. Daarnaast onderzoeken we de hechting van beide partners en de interne en externe gebeurtenissen die van invloed zijn op de relatie.

Innerlijk kind werk

Elk mens wordt geboren als afhankelijk klein wezen. We leren direct na de geboorte dat we een ‘belangrijke ander’ nodig hebben om voor ons te zorgen. Alleen – zonder onze verzorgers – redden we het niet. We zijn van hen afhankelijk op het gebied van alle basisbehoeften, waaronder ook liefde, waardering en veiligheid.

Daarnaast heeft elk mens hetzelfde interne conflict. We hebben allemaal de fundamentele drang om ons te binden enerzijds en de behoefte aan onafhankelijkheid anderzijds. Het is het grootste (onbewuste) conflict binnen menselijke relaties.

“We hebben als kind onze ouders nodig om voor ons te zorgen, maar we hebben ze ook nodig om onze vrijheid vast te stellen. We willen dat ze ons vasthouden, maar ook dat ze ons loslaten. We willen stiekem weglopen, maar ook zeker weten dat ze ons weer komen halen. Vanaf het moment dat we als baby kunnen kruipen, bevinden we ons in dit doolhof van separatie, waar we de balans proberen te vinden tussen verbinding en autonomie.”

Hoe onze ouders met deze dualiteit zijn omgegaan, maar ook hoe wij hier als kind zelf mee zijn omgegaan, vormt uiteindelijk een totaalbeeld van overtuigingen, angsten en verwachtingen – sommige bewust, andere onbewust – over het functioneren van relaties. We verpakken dit alles in het pakketje van ons imago en overhandigen deze aan onze geliefde, terwijl we die van de ander dankbaar ontvangen. Dat is waar de relatie en de bijbehorende dynamiek ontstaat.

Samen onderzoeken we de hechting van beide partners en de bijbehorende dynamiek. Waarin werd je als kind wel of niet gezien? Wat maakt dat je nu bepaalde keuzes wel of niet maakt? Wat zegt het over je emoties en de manier waarop je deze communiceert? Door je bewust te zijn van je eigen hechting krijgen bepaald gedrag, conflicten en angsten ineens een duidelijke oorzaak. Ik leer mensen hoe ze op een constructieve manier emoties kunnen voelen en overbrengen.

Soms is het nodig om dieper op deze zaken in te gaan. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een traumatische jeugd of een sterk verstoorde hechting. Vooral als mensen vast blijven lopen in hun eigen interne conflict. We kunnen dan individuele sessies inzetten om te werken aan het verwerken van het ‘trauma van het innerlijk kind’. Dit doen we door middel van gesprekken en veel helende opdrachten die je thuis kunt doen.

Niet enkel een reis samen,
maar vooral een reis naar jezelf.

Zodat je vanuit een sterke individuele fundering bewust kunt kiezen voor een constructieve, liefdevolle en gelijkwaardige relatie met de ander. Heel en in verbinding.